Turmaz yanumda hançerini vasf ider nigâr

29.06.2016
Turmaz yanumda hançerini vasf ider nigâr
Ya’nî baña tokındurur ol şûh-ı şîvekâr
 
Gâyetde teşne idi göñül âb-ı vasluña
Susızlıgını kesdi o şemşîr-i âbdâr
 
Zülfi elinden almaga cân-ı belâ-keşi
Boynın kulagın öpdi girîbân u gûşvâr
 
Yâkût u la’li bir birine urdı lebleri
İdüp nisâr sözde nice dürr-i şâhvâr
 
Haylî dimâg bagladı ‘âlemde Bâkıyâ
Hâl-i nigâra beñzeyeli nâfe-i Tatâ
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar