Üftâdelerle gerçi o meh senli benlidir

04.04.2016
 
Gazel
 
[54]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Üftâdelerle gerçi o meh senli benlidir
 Benlik ederse de yakışır çifte benlidir
 
 2 Berrâk sînesin göreli yâsemen gibi
 Bâgıñ gül-i sefîdine bakmam dikenlidir
 
 3 Vermez safâ-yı la’l-i lebin Hâtem olsa da
 Asl-ı ‘akîki hoş biliriz kim Yemenlidir
 
 4 Hûr-ı cinân hayâli ile alma iki zen
 Vâ’iz bilir misin zen-i dünyâ düzenlidir
 
 5 Vehbî yakışmış ol leb-i cân-bahşa hatt-ı sebz
 Gûyâ kenârı çeşme-i Hızr'ıñ çemenlidir
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar