ULAÇLI BİRLEŞİK FİİL - Bağ - Zarf-Fiilli Birleşik Eylem

28.03.2018
 
ULAÇLI BİRLEŞİK FİİL - Bağ - Zarf-Fiilli Birleşik Eylem
 
Fransızca  :     Verbe descriptif, verbe composé
İNGİLİZCE:     Descriptive verb, compound verb.
Almanca  :     Descriptives  verbum,  verbum compositum
 
 
Osmanlıca:    tasviri fiil
Arapça :       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  özel bileşik fiil, birleşmiş fiil, betimleme fiili, bileşik fiil) 
 
 
 
 TANIMLAR
 
 
Türkçede -i'li veya -e'li ulaçla vermek, bilmek, durmak, kalmak, yazmak eylemlerinin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda tezlik, yeterlik, sürerlik veya yakınlık bildiren birleşik eylem:[1]
 
 
Yeterlik Fiili
Yapmaya gücü yetmek- muktedir olmak anlamında olan  “fiil + a(e) + bilmek”  eki ile kurulan birleşik fiil
 
“açabilir miyiz?” “gelebilirim.”,  yapabiliriz, görebilirsiniz Sevebilirler  
Yeterlik filinin olumsuzunda olumsuzu yardımcı eylem tamamen ortadan kalkar.
 
Çözebilirdi- çözemedi.”
Bulabildim bulamadım.”
Yapabilir: yapamaz
 
Yeterlik Fiilinin olumsuzu örneklerde de görüldüğü gibi ama-, -eme-” şeklinde oluşturulmuştur.
 
Bir fiil yeterlik fiilinin hem olumlu hem olumsuz şeklini de alabilir.
 
“Bu sorunlarımızı onlar da çözemeyebilir.”
 
Tezlik fiili
 
Tezlik fiilinin yapılışı “fiil + ı (i, u, ü) + vermek” şeklindedir.  Çabukluk tezlik anlamlarında bağ fiiller kurar.
 
“ Sorunu çözüverdi.”
“Masaları  çıkarıver.”
“ Yemekleri yetiştirivere
Suyu hemen götürüver
 
Tezlik fiilinin olumsuzu da vardır
Yazıverdin : “yazıvermedin.”
Geliverdin : gelivermedin
Aıversin: almayıversin
 
 
 
Sürerlik Fiili
 
Devamlılık, sürerlik  anlamı verir.
 
Fiil + a(e) + kalmak
durmak
gelmek
 
“ Yollara bakakaldı.”
“ Sen geledur”
“ Onlar gidedursunlar “
“ geledursunlar biz işimize bakalım “
 Süregel işler, 
 
Sürerlik Fiilinin olumsuzları ol maz.
 
Yaklaşma Fiili
 
“Olmasına az kaldı, “ “az kalsın olacaktı” ifadesi veren  “fiil + a(e)+ yazmak” şeklinde kurulan ulaçlı birleşik fiildir.
 
“ Karlara düşeyazdım.”
“ Az kalsın öleyazmak”,
 
[1] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar