ULAMA

28.03.2018
ULAMA  
 
Fransızca  :     LİASİON
İNGİLİZCE:     CONNECTİON
Almanca  :     ANSCHLUSS- BİNDUNG
 
 
Osmanlıca:    VASIL
Arapça :       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  Bağlantı, ulaşma, birleşme
 
 
 
 TANIMLAR
 
Konuşmada art arta gelen sözcüklerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikinci gelen sözcüğün başındaki ünlüye ses bakımından ekleyerek söyleme
 
Tat almak = ta tal mak
Ağaç altı  = Ağa çal
 
 
Bu durum konuşma dilinde kendiliğinden  meydan gelirken , ölçü vezin gereği olarak şiir de de  bilinçli olarak yapılır 
 
Korkma, sönmez  bu şafaklar  da yüzen al sancak;
 
Korkma, sönmez  bu şafaklar  da yüze n al  sancak
 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
 
*Ulama yapılacak kelimeler arasında hiçbir noktalama işareti olmamalıdır. “

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar