ÜMİDİ KAYBETME KARDAŞIM

26.03.2020
 ÜMİDİ  KAYBETME  KARDAŞIM
Ümmete    kendini   düşün     çağrısı
Hayat   eve   sığar   anla     kardaşım
Dünyada    görülen    Kovid     belâsı
İnşallah   yakında   geçer  kardaşım. 
 
Belâlar    sınavdır ,   sabır     gerekir
Zor günlerde  birlik ,  dirlik  gerekir
Ulü'l   Emre  bugün , uymak  gerekir
Mü'minler kardeştir ,bilin kardaşım.
 
Üç günlük dünyada debdebe neden
Gün  gelir  çıkarsın  sen de  içinden
Iki  metre  toprak    giydiğin    kefen
Kaza   ve   kadere   inan    kardaşım.
 
İslâmın    şartı     beş ,  imanın      altı
Her dem  görür  Allah , yediğin  haltı
Ya zindan , ya  bahçe    toprağın  altı
Âhiret     hayatı     haktır     kardaşım.
 
Tesettür     kadına  ,   Allah'ın       emri
Özenmiş    yaratmış , vermiş    değeri
Modayla   kaybetme ,Cennet'te    yeri
Takva     libasına   ,  bürün   kardaşım.
 
Haramlar    belli  ,  helâllar   da    belli
Değmesin     rızkına     şeytan'ın     eli
Habis    olan    şeyler   hepsi   şüpheli
Eli   ,   beli   ,   dili     koru    kardaşım . 
 
Cami - cemaatten  mahrum  edildik
Ezanı    duymaya     kulak      kesildik
Evimizi    daru'l     mescid      edindik
Namaza    niyaza    sarıl     kardaşım .
 
Beytullah'ta  tavaf kıymet  bilmedik
Ümmet   birliğine    önem  vermedik
Yetmiş  iki   fırka ,   kulu    sevmedik
Bu  Korona  Hacca  engel  kardaşım.
 
Zenginler    fakire     sahip    çıkmadı
Mal ve mülk  sahibi   Hakk anlamadı
Zengin   ve    fakirin    farkı   kalmadı
En büyük zenginlik sağlık  kardaşım.
 
Üç  aylar  bir   fırsat   değer    bilelim
Namaza      oruca     devam    edelim
Tesbihat  ,    hatimler  önem verelim
Allah'tan   affına    yalvar   kardaşım.
 
Hayrı   da   şerri   de    Allah   yaratır
Şerde   hayır   murat   eder  ,  uyarır
Kullar   ders   alırsa  Cennet'e  varır
Ümidi kaybetme  sabret  kardaşım.
 
Şair  efe  der  ki  ben de   bir   kulum
Sırat-ı  müstekîm   benimdir   yolum
Hak'kın   rızasına  varmak  umudum
Bize   de    dualar     yolla   kardaşım.  
          Çan    26  Mart  2020
 

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar