Uzak Benzeşme

31.03.2018
 
 
 
Uzak Benzeşme
 
Fransızca  :    Ferne assimilation, assimilation à distance
İNGİLİZCE:     İncontiguous assimilation.
Almanca  :     abstand, assimilation, fernasassimilation
 
 
Osmanlıca:   
Arapça :       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  uzaktan benzeşme, uzaktan özümleme, ırak benzeşme)
 
 
 TANIMLAR
 
Kelime içinde bir sesin uzakta bulunan başka bir sesi boğumlanma niteliği bakımından kendisine benzetmesi:
Bir sözcükte bir sesin uzakta bulunan başka bir sesi etkilemesi
 
binmek > minmek, etmek > ekmek, benderek > mendirek, şemsiye > şemşiye , i etmek > ekmek, tepme > tekme gibi               
 
 
Bk. benzeşme.
 
Kelime içindeki seslerin nitelik açılarından birbirine benzemesine benzeşme  (asimilasyon) denir. Benzeşme, yan yana gelen sesler arasında hatta birbirlerinden uzakta olan sesler arasında ve hem ünlülerde hem de ünsüzlerde gözükebilmektedir.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar