Uzun Hece Nedir

01.04.2018
Uzun Hece Nedir
 
Fransızca  :    syllable, long syllable
İNGİLİZCE:      long syllable
Almanca  :      lage silbe
 
Osmanlıca:    
Arapça :       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  
 
 
 
 TANIMLAR
 
Türkçe kökenli olmayan uzun bir sese sahip olan İçinde uzun ünlü bulunan hece;
 
örneğin, “ â lim”, “fetv a “, yâd, şâd, fenâ. Nâdir, zâlim, fâil, medenî, millî, tevâzû
 
Kısa ünlü ile biten heceye açık hece uzun ünlü ile biten heceye kapalı hece denir. Sonu ünsüz- sessiz veya  uzun ünlü ile biten heceler aruz vezninde  kapalı ya da uzun hece olarak kabul edilir.
 
Uzun ünlü ile biten hece   aruz vezninde biri kapalı diğeri açık bir buçuk hece değerinde görülür.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar