Vücud-ı zâruma úıydım gamum nihân ederek

02.09.2016
 
Gazel-i Nergisî
 
Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
 
1 Vücud-ı zâruma úıydım gamum nihân ederek
Bulam mı çâre  aceb derdümi ayân ederek
 
2 Unutduram gibi dünyaya vaka-i Nuh’u
Bu hâlet-ile gözüm yaşını revân ederek
 
3 Saña terahhum eder kimse yoh ta’b çekme
Gerekse dehri gönül biñ  tolaş figân ederek
 
4 Ne deñlü hâk-nişìn olsa gâh olur âşık
Firâz-ı  arşa çıkar ay nerd-bân ederek
 
5 Belâ-keşân-ı muhabbetle turma âh ideriz
Dil-i hazìnimizi eğleriz duuhân ederek
 
6 Zaman gele yine  ıyş u safâya başlayavuz
Simât-ı işreti gül gibi der-meyân ederek
 
7 Murad arz-ı ubÿdiyyet ise Nergisìyâ
Rikâb-ı yâre yüz ur şiirün Armağan ederek
 
EMİR KAYA , MECMUA-İ EŞ’ÂR, T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, HAZİRAN 2013
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar