Yanardı nâr-ı gamla cism-i sad-parem habâb- âsâ

02.09.2016
 
Gazel-i Nergisî
 
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
 
1 Yanardı nâr-ı gamla cism-i sad-parem habâb- âsâ
Eğer sakkâ-yı cismüm dökmeyeydi eşküm âb- âsâ
 
2 Tokundukça hayal-i ebruvânıñ rişte-i câna
Keş-a-keşden fiğàn eyler dil-i zarum rebap- âsâ
 
3 Yanıñda aşk ile ah eyledikçe tìr tutar zülfüñ
Niçün böyle havadan nem kapar âfet sehâb- âsâ
 
4 Çekilmez şehd-i lalüñden süveydâ-yı dil-i  âşık
Ne deñlü menè olunsa cân atar yine zübâb- âsâ
 
5 Ne maènìler ne sözler mündericdür safha-i dilde
Eğer ki sûret-i zâhirde  hâmuşum kitâb- âsâ
 
6 Gezer elden ele ey Nergisì sàgar gibi şiiriñ
Neşât-efzâ olur mazmunu yârâna şarâb- âsâ
 
 
EMİR KAYA , MECMUA-İ EŞ’ÂR, T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, HAZİRAN 2013
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar