Yar Kim Rûz-ı Şeb Agyâr İle Seyrân Eyler

27.02.2017
 
 
 
Yar Kim Rûz-ı Şeb Agyâr İle Seyrân Eyler
 
Yar kim rûz-ı şeb agyâr ile seyrân eyler
‘Ayş u ‘işretler ider lutf-ı firâvân eyler
 
Gâh yazup yanılup çün beni handân eyler
Ya’ni âgâz-ı vefâ niyyet-i ihsân eyler
 
Bir elem irişüp ol cem’i perîşân eyler
Seng-i gam hâne-i ümmîdümi vîrân eyler
 
‘Âlemi ‘ayn-ı elem gülşeni zindân eyler
Sûrumı şîven ü elhânumı efgân eyler
 
Bana bu cevri dimen ol meh-i tâbân eyler
Baht-ı gaddâr bu cevri bana her an eyler
 
Her kaçan yâr vefâ itmege peymân eyler
Tâli’-i nahsum anı yine peşîmân eyler
 
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar