Yeni bir muğ-beçe gelmiş yine meyhanemize Gazel

10.11.2016
 
 
Gazel
 
Yeni bir muğ-beçe gelmiş yine meyhanemize
Yeni bir zülf takılmış hele bak şânemize
 
Kâfirin başka cihetlerde mi bilmem gönlü
Kulak asmaz niye bir an bile efsânemize
 
Hele sabreyleyelim bir dem o şâhin-i fu'âd
Tutulur damımıza aldanarak dânemize
 
B ir mey-i gabgab ile bir meze-i leb verse
Yeni bir neş'e doğar meclis-i mestânemize
 
Cânibâ işte bugün de yine bir fer verdin
Bir gazelcik ile dîvânçe-i kâşanemize
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar