Yitmiş iki dereden su getürürse deryâ

27.02.2017
 
Yitmiş iki dereden su getürürse deryâ
 
Yitmiş iki dereden su getürürse deryâ
Mâcerâ-yı yem-i eşkümle ne nisbet sanemâ
 
Kişver-i hüsn ü cemâle n’ola sultân olsan
Sâye salmış iki zülf üstüne mânend-i hümâ
 
Lem’a-i mihr-i ruhun irişe ana kapunda
Gökde istedügini yirde bulurdı ‘Îsâ
 
Söyledür ıssını mâl eski meseldür dilde
Beni ‘ışkundur iden şi’r ile böyle gûyâ
 
Bildürür kişiye eflâk-ı cenâb-ı Hakkı
Taraf-ı Ka’beyi ‘Âşık nitekim kıble-nümâ
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar