Zahidem gurbanım dar günüm nadan

09.06.2017
Haydın uşak Şuayipli’yi geçelim
Zeyrağan çeşmeden bir su içelim
Sağ olur da memlekete varırsak
Garaçalı’da bir bohça açalım
2
Zahidem gurbanım dar günüm nadan
El eder sevdiğim iğdeli bağdan
Mor kekile dkömüş kokulu yağdan
Derdin beni de’eyliyo Zahidem
3
Arapoğlu derler gayetin atik
Gözleri gara da kaşları çatık
Zahidemden bana haber verirsen
Bastığın yerlere gurbanım Fatık
4
Musa gibi Tur Dağında otursam
Ala goyunlara hizmet götürsem
Kevser ırmağında çiçek bitirsem
Seni bana yazar mola Yareden
5
Gülpınar’a namzet olsam içmeye
Durna gibi kanat taksam uçmıya
‘Ga’layıp da gapınızdan geçmeye
Can atarım, geçemiyom Zahidem
6
Yeryüzünde kimse derdim bilemez
Fakır derya olsa yüzü gülemez
Guzusun vermeyen goyun melez
Guzu verdim, ben melerim Zahidem
7
Göğde yıldızların şenkani gitmaz
Ayınan güneş birbirini dutmaz
Aşka düşen gönül saadet üretmez
Derdin beni del’eyliyo Zahidem
8
Çeşmenin başında yunak taşısın
Göğde dönen tek durnanın eşisin
Elli kızın, yüz gelinin başısın
Ceren avcın ben olayım Zahidem
9
Zahidem gurbanım n’olacak halım
Yine bir laf duydum gırıldı belim
Gelenden gidenden haber sorarım
Diyorlar bu hafta olacak gelin
10
İzmir ellerinde yesirim yesir
Af eyle Zahidem hep bende gusur
Yüce Mevlam seni bana verirse
Nemize yetmiyo el gadar hasır
11
Hezeli de deli gönül hezeli
Güz gelince bağlar döker gazeli
Dolandım âlemi, gurbet gezeli
Bulamadım Zahide’mden güzeli
12
Zahidem gurbanım sallama beşik
Beni genç yaşta sen ettin aşık
Ben yarimi gelişinden bilirim
Ağ buğday benizli zülfü dolaşık
13
Yine doğdu ülgerinen terazi
Zahidem de has bahçenin kirazı
Gaderin öğünsünsün bacaksız oğlan
Şu yalan dünyada sürdün murazı
14
Gurban olam Alişen’e Hacı’ya
Allı gelin düşemedin gocıya
Yalnız sana değil, gurbanım yârim
Helke gollarında gelen sucıya
15
Ayınan doğarda gününen aşar
Zahidemi görenin tebdili şaşar
İyinin gaderi kötüye düşer
Diken arasında galmış gül gibi
16
Annesi kürt gızı Nanner bacısı
Yürekten mi çıkar yârin acısı
Çıktım Büyüköz’e seyran eyledim
Tükendi mi çeşmenizin sucusu
17
Cenderinözü de Cenderinözü
Mavi gumlar gibi gaynıyo gözü
Aslını sorarsan esalet yerden
Hacı Bürölerden Memmed’in gızı
18
Aslımı sorarsan Çiçekdağlıyım
Felek vurdu gollarımdan bağlıyım
Eğer ahbaplardan soran olursa
Orta Hacıahmetli Arapoğluyum.
 
 
Arapoğlu Mustafa Öztürk’ten Dinleyen, Hacı Hasanlı Köyünden  Âşık Osman Çetin
 
Kaynak: Yaşar ŞAHİN, Dadaloğlu’nun Kaman’da Bilinmeyen Yaşamı, Şiirleri ve Ölümü” i “Abidin Bey” ağıdı
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar