Ziyaretten çıktım cenderin özü - Zahide

09.06.2017
 
Ziyaretten çıktım cenderin özü
Kum gibi kaynıyor Zahide’nin gözü
Aslını sorarsan asaletli yerden
Bürozadelerden Hacı Ahmet’in kızı
 
Zahide gurbanım dar günün darda
El eder Zahidem iğdeli bağda
Kekiline dökmüş o yağdan
Derdi beni deli ediyor güzelim
 
Kömür gözlüm al eline kalemi
Ben söyleyeyim sen yaz başına geleni
Fukara deyipte gelmedin bana
Hani göster açlığından öleni
 
Ay ile doğarda, gününen aşar
Zahidemi görenin tebdili şarar
İyinin kaderi kötüye düşer
Diken arasında kalmış gül gibi
 
Yine doğdu ülgerinen terazi
Zahidem de has bahçenin kirazı
Kaderin öğünsün bacaksız oğlan
Bu dünyadan aldın mı murazı
 
Gurban olurum Alişan’a Hacı’ya
Allı gelin düşemedin gocaya
Yalnız sana değil gurbanım
Helke kolunda gelen sucuya
 
Çeşmenin başında yunak taşısın
Gökte dönen tek turnanın eşisin
Elli kızın yüz gelinin başısın
Ceren avcın ben olam Zahide
 
Anası Kürt kızı, Nenner bacısı
Yürekten mi çıkar yârin acısı
Çıktım Büyüköze seyran eyledim
Tükendi mi çeşmenin sucusu
 
Hezeli de deli gönlüm hezeli
Çiçekdağı döktümü ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahidem den güzeli
 
Aslımı sorarsan Çiçekdağlıyım
Felek vurdu kollarımdan bağlıyım
Eğer beni sorup bilen olmazsa
Orta Hacı Ahmetli’den Arapoğluyum

Bu şiir, oluştuğu yıl itbari ile Dadaloğlu’na ait olamaz.  Bu şiir Dadaloğlu’na mal edilmiştir.
 
Yöre: 1950 li yıllar, Kaman- Çiçekdağı-  Yukarı Hacı Ahmetli Köyü
Kaynak: Yaşar ŞAHİN, ZAHİDEM TÜRKÜSÜNÜN GERÇEK ÖYKÜSÜ, https://www.kamanakhaber.com/makale/yasar-sahin/zahidem-turkusunun-gercek-oykusu/49.html
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar