Ben bu bâzrun ne bazerganı ne bezzaâzıyam

23.03.2016
 
Gazel
 
Ben bu bâzrun ne bazerganı ne bezzaâzıyam
Kûy-ı ışkun onmadık bir rind-i şâhid-bâzıyam
 
Bir megesce kadrüm olsa hân-ı vaslunda n’ola
Ben de hâlümce muhabbet evcinin şeh-bâzıyam
 
Câna kalmazam bu gün meydanda aslâ Hâk bilür
Rîsmân-ı kâhkül-i dil-dârumun cân bâzıyam
 
Sen nice erbâb-ı hüsn içinde müstesnâ isen
Pâdişâhum ehl-i ışkun ben de bir mümtâzıyam
 
İt gibi öldürmez isen ger rakîb-i kâfiri
Dime hiç ey Hayretî âlemde ben de gaaziyem
 
(Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün)

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar