Da Vinci Şifresi Hakkında Analizler ve Özeti Dan Brown

24.05.2015
 
 

Yazıda “Dan Brown -  The Da Vinci Code- Da Vinci Şifresi,    “  romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı, “Dan Brown -  The Da Vinci Code- Da Vinci Şifresi “ romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, “ Dan Brown -  “ Hayatı,  “-The Da Vinci Code- Da Vinci Şifresi   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
Eserin yayımlanma hikâyesi hakkındaki bilgileri, Dünya edebiyatına  katkıları bulabileceksiniz. 
 
ESER BASIM ÖYKÜSÜ YAZARI HAKKINDA 
 
Da Vinci Şifresi Kitabı İddiaları ve Yankıları Hakkında
 
Da Vinci Şifresi,   Yahudi ve İngiliz asıllı ABD de ikamet eden Dan Brown tarafından  yazılıp 18 Mart 2003 ‘ye satışa konulan ve son yılların en çok ses getiren romandır. Eserin özgün  adı İngilzice  The Da Vinci Code’dir. Eser dilimize Da Vinci Şifresi adı ile tercüme edilmiştir.
 
Da Vinci Şifresi , satışa çıktığı ilk haftadan sonra  ABD de New York Times'ın ‘ın  “en çok satanlar” listesinde “ 1 Numara ya yükseldi.  Aynı zamanda Wall Street Journal, Publishers Weekly ve San Francisco Chronicle’nin  “en çok satanlar”  listesine de  yükselen  eser aylar boyunca ilk sıradaki yerini korumayı başarmış, [1]
Colombia Pictures da  kitabın film haklarını satın almıştır.
 
Kitap, İsa ile ilgili tarihi sırlar ve Da Vinci'nin eserlerinde bu sırlarla ilgili  verdiği ipuçları  özellikle İsa'nın ölmediği, dirilmediğini;  Galile Denizi'nin batısında, Tiberias ile Kefernaum yolu üstünde küçük bir balıkçı kasabası olan Magdala'dan Magdalalı Meryem ile evlenip Sara adında bir çocukları olduğunu iddia etmesi ile  büyük yankı yaratmıştır.
 
Da Vinci Şifresi, temel olarak 1947 yılında Mısır'ın Nag Hammadi kentindeki çölün kayalıklarında Mısırlı çoban Muhammed Ali'nin bulduğu 13 adet papirüs [2] romanına dayanmaktadır. Keklik Mağarası olarak bilinen bu mağara Eylül 1952'de tekrar araştırılmış, [3]Ölüdeniz parşömenleri olarak adlandırılan bu tomarlar  Kumran Yazıtları olarak da anılmış,  deriye sarılmış halde bulunan  bu papirüs el yazmaları 2000 yıl  önce yazılmıştır.  Bu yazıtlar bir kısmı İbranice, bir kısmı Aramice  kâğıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş kırk bin adet elyazması parçasından oluşmaktadır. [4]Bu yazmalar  Hristiyanlık âleminde büyük tartışmaların başlamasına sebep olduğu gibi Da Vinci Şifresi adlı eserin de temelini teşkil etmiştir. Bu belgelere göre, havarilerden biri Magdelalı Meryem diye anılan bir fahişeydi ve  İsa Meryem'le evlenmiş, bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelmişti.[5]
El yazmalarını orijinalinin MS 120-150 yılları arasında Yunanca olarak   yazıldığı, Filippos sureleri ve diğer yazıtların ise M.S. 350-400 yılları arasında Kıptice'ye çevrilmiş olduğu bu tomarların da bu çeviriler olduğu anlaşılmışt5ı.  
Kumran Yazıtları olarak da adlandırılan bu belgeler  Kahire'de ortaya çıkınca  Mısır hükümeti bunların büyük bir bölümüne el koymuş,  ama  13 kitabın bir kısmı ABD'ne kaçırılmıştı, belgelerin bir kısmı yanmış, bir kısmı da kaybolduğu halde  Hristiyanlığın başlangıç dönemiyle ilgili 52 ayrı metin ortalıkta dolaşıyordu.
Dan Brown bu romanında  Vinci'nin yaptığı resimlerinde de bu konuya değindiğini   İsa ve Magdelalı Meryem resmi ve diğer  resimlerinde de şifreli olarak bu iddiaları yansıttığını iddia etmektedir.  İsa ve Magdelalı Meryem kalçaları birbirine değecek şekilde geriye doğru yaslanmış olarak oturmakta bu duruşları da kutsal kaseyi işaret eden bir açıyı göstermektedir.  Yazar,  Da Vinci o  resmi  yaptığı dönemde papaya ve kiliseye kızgın olduğunu bu yüzden Kilisenin ısmarladığı resimlere şifreli mesajlar koyarak kadın imgesini yerleştirerek   papalık ve kiliseden intikam aldığını, böylece de Kumran Yazıtlarındaki anlatılanlar ile bu şifrelerin  uyuştuğunu   iddia etmektedir.
 
Yazarın  diğer bir iddiası ise Da Vinci’nin gizli bir tarikat olan Sion Tarikatına  üye olduğu şeklindedir.  Tüm bu konular ve iddialar bu romanda   bulmacalar ve kovalamacalar içinde oluşan bir kurmaca içinde anlatılmıştır.
 “ Da Vinci Şifresi  Katolik Hristiyanlar, yani Vatikan'daki Papalık için yenilir yutulur olmayan iddialar içermiş, bu yüzden roman  Katolik ve Yahudi savaşını tetikleyen bir  eser haline gelmiştir.   İsa'nın Magdelalı Meryem ile evlenmiş olması  ve İsa'nın çocuğunu taşıması İsa'yı ölümlü yaptığı için Katolik Hristiyanlığın inançlarını  temelinden sarsacak bir  etki yaratıyordu. Da Vinci Şifresi'ndeki tez ise  İncil'in günümüzdeki halinin  Allah tarafından gönderilen şekli olmadığı,  İsa'nın insani boyutu yok edilerek İsa'ya Tanrısal bir misyonla anlaşıldığı tezine dayanmaktadır.  
 
1099 yılında kurulmuş olan Sion tarikatı [6] se bu sırları saklayan bir tarikattır. 1975 yılında Paris’in Milli Kütaphanesi, Sir lsaac Newton, Batticelli, Victor Hugo ve Leonardo da Vinci de dahil olmak üzere, Sion Tarikatı’nın üyelerinin isimlerini içeren, Les Dossiers Secrets (Gizli Dosyalar) diye bilinen parşömenleri ortaya çıkarmıştır. Opus Dei, koyu dindar bir Katolik mezhebidir. 
 
Dan Brown, Yahudi asıllı İngiliz  kökenlibir yazar olarak bu konuları bu eserinde  bir olay kurgusu içinde ele almıştır. Don Brown eşiyle birlikte  halen ABD’nin  New England’ kentinde yaşamaktadır. Dan Brown  ortaya çıkan bu yankılara “ Hristiyan tarihini değiştirip değiştirmediğimi bilmiyorum, ama sanıyorum ki Hristiyanları İncil, kutsal yazıların doğruluğu ve tarihi konusunda tartışmaya teşvik ettim." şeklinde  bir cevap vermiştir. [7]
 
 Dan Brown,  eserinde anlattığı  bu konular nedeni ile  afaroz edilmiş, Vatikan’ın kara listesine de girmiştir. Dan Brown’un bu romanındaki iddialarının kimilerinin aksiispat edilmiş, kimi iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştır. Buna rağmen eser üzerinde yapılan spekülasyonlar devam etmektedir. Bu tartışmalar yazarın ününü arttırmış ve kitaplarının da çok satılmasına neden olmuştur.
 
 
ESERİN KONUSU ŞİFRELER VE SİMGELER
 
Da Vinci Şifresi bir cinayetle başlar. Bu cinayeti çözenler İsa'nın evlenmiş  olduğu ve soyunun yürümüş olduğu kannatine ulaşırlar.  Birbaşka iddia  ise  Leonardo da Vinci'nin, S. Maria delle Grazie Manastırında bulunan Son Akşam Yemeği adlı freskindeki  İsa'nın yanında oturan kişinin Havari Yuhanna değil; Magdalalı Meryem (Maria Magdalena) olabileceğidir.  Mecdeli Meryem ise   İsa'nın eşidir ve İsa’dan bir oğlu olmuştur.
Bizans İmparatoru Konstantin, İznik'te toplanan Birinci Konsülde pagan toplumları Hıristiyanlık dinine  çekmek ve çatışmaları önlemek için İsa'yı Roma stili tanrılaştıran anlayışı  desteklemiş ve bazı gerçekleri de  perdelemiştir. Ama  bu sırlar Sion Tarikatı tarafından korunmaktadır
 
Kutsal Kase, Magdalalı Meryem'i simgelemektedir. Hikâyenin kurgusu içindeki  cinayetleri ise, Papa 2. Jean Paul döneminde gücünü arttıran  Opus Dei tarikatının üyeleri işlemektedir.
 
Kitapta  Da Vinci ‘nin Son Akşam Yemeği ve  Kayalıklar Bakiresi adlı resimlerindeki Kırmızı Gül, İştar yıldızı olan Beşgen yıldız (Pentagram), Haç, Hilal, Piramit ve Ters Piramit ve Kutsal Kâse ile onları temsil eden simgelerin neleri anlattıkları üzerinde durmaktadır.  Bütün simgeler putperest kökenlidir. Kutsal Kâse,  zigguratlar, aya ve  yıldız tapınma ile ilgilidir.  Bu simgenin kadınlık simgesi olarak kullanıldığı iddia edilmektedir. Zigguratlarda bakirelerin İştar’a veya Marduk’a kurban edilmesi  ile bu simge arasında bir ilgi kurabilmektedir.
 
Kırmızı Gül olarak da adlandırılan şekil  Beşgen yıldız' (Pentagram)dır.  Pentagram, Satanizm'in kutsal bir simgesidir. Beşgen yıldız ve Kırmızı Gül, Babil'in üçlü tanrılarından biri olan İştar'ın simgeleridir.
 
 
ROMANIN OLAY ÖRGÜSÜ
 
Harvard Üniversitesi Simge-Bilim Profesörü Robert Langdon, Pariste  bir iş gezisindedir. Gece yarısı, Louvre’un yaşlı müdürünün ölü bulunduğu haberini alır. Bu ölünün üzerinde  bir çok gizemli semboller vardır.  Simgebilim Profesörü olan Robert Langdon bu sembollerin anlamını çözmek için çalışmalara başlar.  
Langdon ve yetenekli Fransız kriptoloji uzmanı Sophie Neveu, cesedin  ve üzerindeki sembollerin ne anlamlara geldiği  cinayetteki sır perdesini  çözmeye başlamışlardır.  Cinayet ve cesetteki simgeler  onları  tarihin derinliklerinde  kalan çok gizemli sırlara doğru sürüklemeye başlar.  Bu sırların ve gizemlerin  en önemli ipuçları  Da Vinci’nin tablolarında gizlidir.
Da Vinci  bu sırları herkesin görebileceği bir yere, ünlü eseri Mona Lisa tablosunun içine gizlemiştir.
 
Cinayetteki izleri, Beşgen yıldız, Kırmızı Gül, Kutsal Kâse  simgeleri ve temsil ettikleri anlamların izinden giden profesör kendini bir anda Hristiyanlık dünyasının en büyük sırları ile karşı karşıya kalmıştır.  Bu sırlar ile birlikte karşısına Sion Manastırı Derneği ile Vatikan  çıkmış olmaktadır.
 
Langdon  bu simgeler, anlamlar ve gizemler ile  cinayete kurban giden müze müdürü  arasındaki irtibatı  ortaya çıkarmıştır. BÜ cinayet Hıristiyanlık dünyasının sırları Sion Tarikatı ve Vatikan arasındaki sürtüşmelerden kaynaklanmaktadır. Cinayete kurban giden müze müdürü, tıpkı  Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo ve Da Vinci  gibi diğer  pek çok ünlü ismin  de üyesi olduğu Sion Manastırı Derneğinin bir üyesidir.
 
Langdon, aydınlatmaya çalıştıkları  bu cinayetin temelinde  yüz yıllardır  devam eden  tehlikeli  bir sır nedeni ile işlendiğini tahmin etmektedir.  Bu sır eğer çözülürse cinayetin neden işlendiği ve kimler tarafından işlendiği sorusu da aydınlanmış olacaktır.  Cinayetin işlenme şekline göre  birileri bu sırları korumaya çalışmış, diğerleri ise   onu ve sırlarını  yok etmeye uğraşmış ve cinayet ortaya çıkmıştır.
 
Simgeler ve şifreler  onları  İznik'te toplanan Birinci Konsül’e kadar götürmekte  pagan toplumları Hıristiyanlık dinine  çekmek için İsa'yı  tanrılaştıran  gizemlere ve bu gizemleri saklayan  Sion tarikatına kadar götürmüştür. Sion tarikatı  devam etmekte ve bu sırları korumaya çalışmaktadır. Öldürülen müze müdürü  de bu tarikatın üyesidir.  Bu sırlar Da  Vinci’nin resimlerinde de şifreler halinde gizlenmiştir.  Bu sırların içinde Mesih’in sadece bir insan olduğu, evlendiği, elçilerden birinin Meryem olduğu, bu gerçeklerin Gnostik İncillerde saklandığıdır.
Sion Tarikatı üyeleri  Kutsal Kâse ve “Hz. İsa’nın aslında Tanrı’nın oğlu olmadığı” sırlarını saklayan ama günü geldiğinde bu sırrı açığa çıkaracak olan bir tarikattır. Müze Müdürü de bu tarikatın üyesidir. Güvenilir tarikat üyeleri de bu sırları  ömürleri yettiği müddetçe ve saklamakta ve yerlerine geçebilecek kişileri bulup yetiştirerek bu sırları onlara aktarmaktadır. Bu sırrı bilen  hayatta dört kişi vardır. Ve Vatikan bu dört kişiyi de öldürtmeye karar vermiştir. Ve olaylar son kişi olan Müze Müdürü’nün öldürülmesiyle başlamıştır.
 
Müze müdürü ise  sırrın kendisiyle birlikte ölmesine razı olmadığından şifrelerle örülü bir çok ipuçları bırakarak ölmüş, torunu  ile Langdon’da  şifreleri birer birer, çözmeye başlamışlardır.
 
Olay  müze müdürünün öldürülmesi cinayeti boyutunu çok aşmıştır. Cinayetin işlenmesine neden olan  sırlar dünyayı sarsacak türden çok önemli sırlardır.  Cinayet ve  olaya sebepolan taraflar  ile gizemlerin peşinden koşmaya başlayan Langdon ile  Sophie Neveu cinayeti işleyen faili ve arkasındaki gücü anlamak için harekete geçer. Cinayeti işleyen katil ise çok zeki ve çok güçlü bağlantıları olan birisidir.
 
Böylece Paris ve Londra sokaklarında bir kovalamaca başlar. Langdon ve Neveu,  katilin peşine düşmüşlerdir ama bu katil onların atacağı her adımı önceden bilmekte   olan esrarengiz olduğu kadar da çok zeki olan bir adamla karşı karşıya dır.  Eğer Langdon ve Neveu bu karmaşık bilmeceyi çözemezlerse   çok eski gerçekler sırlar ve cinayetler  ebediyen kaybolacaktır.
 
Dan Brown
Amerika Devlet Başkanlığı ödülünü kazanan matematik profesörü bir baba ile profesyonel dini müzik öğretmeni bir annenin oğludur.  Dan Brown, ilim ve din gibi iki paradoks felsefe içinde büyümüştür. Amherst koleji ve Phillips Exeter Akademisinden mezun olduktan sonra bu kuruluşlarda bir süre İngilizce öğretmenliği yapmış daha sonra  ise romancılığa ve yazarlığa yönelmiştir.. Şifre çözme ve gizli hükümet kuruluşlarına duyduğu merak onu bu konularda gerilim romanları yazmaya sürüklemiştir.
Sanat tarihçisi ve ressam olan eşi de araştırmalarında yardım etmektedir.[8]Yazarın İhanet Noktası Romanı Özeti ve Hakkında Dan Brown adlı eseri de sitemizde bulunmaktadır. 
 
 

[1] ] https://www.idefix.com/kitap/da-vinci-sifresi-dan-brown/tanim.asp?sid=G2DC7RN6UV6V6RARW9HC
[2] https://web.archive.org/web/20040411084128/https://www.hurriyetim.com.tr/yazarlar/yazar/0,,a
[3]  https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%BC_Deniz_par%C5%9F%C3%B6menleri
[4]    https://dss.collections.imj.org.il/
[5]   https://1000kitap.com/kitap/Da-Vinci-Sifresi
[6]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Sion_Tarikat%C4%B1
[7] ] https://tr.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci_%C5%9Eifresi#cite_note-2
[8] https://www.kitapyurdu.com/kitap/da-vinci-sifresi/55871.html

 

 

 

 

 

 

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar