Ey hâce sanma sen bizi şehvet esîriyüz

23.03.2016
ESİRİYÜZ REDİFLİ GAZELİ
 
Ey hâce sanma sen bizi şehvet esîriyüz
Dîdâr hakkı aşk u mohabbet esîriyüz
 
Subh-ı safa gibi n'ola olsak küşâde dil
Sâdıkla ruz cihanda sadâkatesîriyüz
 
Azadelik vilâyetimin pâdişâhiyuz
Biz hânedân-ı Şâh-ı Velayet esîriyüz
 
Baş egmezüz ererse göğe başı câhilün
Âriflerüz efendi zerâfet esîriyüz
 
Ey Hayretî ayak tozı bir kaç gedâlaruz
Biz sanma bu fenada riyaset esîriyüz
 
       Mef'ûlü Fâilâtü Mefâilü Fâilün
 
Hayreti ( 16 yy ) Hayatı Edebi Kişiliği

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar