GERÇEK AŞK - RIDVÂNİYYE'DEN

01.04.2018
 
 
 
[ GERÇEK [ GERÇEK [ GERÇEK AŞK ]
 
12 Bülbül-i ħoş-gū çü ķavlin söyledi
Ol terāne cānuma kār eyledi
13 Ol śadāyı ŧuydı mürġān-ı çemen
Uyħudan uyandı cümle encümen
14 Ħāŧır-ı ġamgįnümi şād eyledi
Dil-ħarābın yabdı ābād eyledi
15 ǾĀķıli dįvāne ķıldı ol śadā
Eyledi dānāyı dānişden cüdā
16 ŞemǾine yandı gelüp pervāneler
Āşnā oldı ķamu bį-gāneler
17 Aĥmed-i Rıđvān gel imdi ķıl sücūd
Kim müyesser ķıldı maķśūduñ Vedūd
18 ǾĀşıķ iseñ göñlüñi cānāna vir
Terk-i ser ķıl cānuñı şükrāna vir
 
Nebi YILMAZ, AHMED-İ RIDVÂN VE RIDVÂNİYYESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi  Ankara – 2006
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar