İrmedüm vasla bir nefes nidelüm

10.04.2016
 

GAZEL


İrmedüm vasla bir nefes nidelüm
Ağlamayup müdâm pes nidelüm

Gam yolında çü mîr kâfileyüz
İtmeyüp kâfile-i ceres nidelüm

Göze hâlün hayâli konalıdan
Bizi ay›tmaz ol mekes nidelüm

Sensüz olmaz rakîb oldı rakîb
Âb-ı gül-berge hâr u has nidelüm

Bizi kovarsın ey nesîm-i sabâ
Gül-sitâna esersen es nidelüm

Sana gülzâr u bize kûy-ı nigâr
fiimdi budur bize heves nidelüm

Biz cihândan Visâliyâ uçıcak
Bunda kalursa bu kafes nidelüm


Prof. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 

 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar