KATİBZADE SAKIB KİMDİR

15.09.2017
 
 
KÂTİB-ZÂDE SÂKIB (ö. H. 1129/ M. 1716-7),
 

 İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır.  [1]

 

Babası reisülküttap kaleminde kâtip olduğundan “Kâtib-zâde” diye anılmıştır. Dîvân-ı hümayun kalemlerinde yetişti.  Hat dersleri de alarak  Hâce-zâde Mehmed Efendi’den de hüsn-i hat dersi alarak hattat oldu. [2] Babası gibi reisülküttap kaleminde kâtiplik yaptı. Kâtiplik dışında yazı ve inşası güzel olduğundan divan kâtipliğinde de bulundu. [3]

 

Dulkadirli Türkmenlerine bağlı Tâcirlü ve diğer aşiretlerin te’dibi ile görevlendirilen Maraş beylerbeyi Mustafa Paşa’nın dîvan kâtipliğini yaptı.  Muhtemelen onunla birlikte Maraş’a da gitti. .  Eflak ve Boğdan’da da dîvan efendisi olarak bulundu. [4]

 

İstanbul’da 1129/1716-17 tarihinde vefat etmiştir .(Müstakîmzâde Süleyman Saadeddin Efendi 1928: 549).

 

Sâkıb’ın şiirlerinde Mısra-ı berceste niteliğindeki söyleyişlere önem veren, sebk-i Hindî (Hint üslubu)’nu işleyen bir şairdir. Nesirde münşiyâne bir üsluba sahip olan Sâkıb, en çok Nâbî’ ve hikemi tarzdan etkilenmiş, birçok şiirinde sosyal hayata dair öğütler tenkitlerde bulunmuştur. En çok Nabi etkisinde kalmış olan şairin Fuzûlî, Mezâkî, Riyâzî  şairlerin şiirlerine yazdığı nazireleri de mevcuttur.

 

Şairin Dîvânı ile Kenzü’l-Vakâyi’ adlı iki eseri vardır.  Şairin Dîvânının dört adet yazma nüshasına rastlanılmıştır.  Sakıb’ın Divanı  DOÇ. DR. MEHMET KIRBIYIK tarafından incelenmiş ve yayınlanmıştır.  Hayatı hakkındaki tespitler de DOÇ. DR. MEHMET KIRBIYIK’a aittir.

 

ANA KAYNAK: 

 

Dr. Mehmet KIRBIYIK, KÂTİB-ZÂDE SÂKIB DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10622,katibzade-sakibpdf.pdf?0

 

KÂTİBZÂDE SÂKIB (ö. M. 1716) ŞİİRLERİ

 

KAYNAKÇA

 

[1]  Dr. Mehmet KıRBıYıK, KATİB-ZADE SAKIB MUSTAFA HAYATl, ESERLERİVE EDEBi KişİLİGİ, https://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1615350929_14.pdf

[2]  DOÇ. DR. MEHMET KIRBIYIK, SÂKIB, Kâtibzâde Mustafa, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=73

[3] Mehmet KIRBIYIK, KÂTİB-ZÂDE SÂKIB DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10622,katibzade-sakibpdf.pdf?0

[4] Mehmet KIRBIYIK, KÂTİB-ZÂDE SÂKIB DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10622,katibzade-sakibpdf.pdf?0

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar