Nâz ile her ne yirde kim ol hofl-puser gider

10.04.2016
 
 
 
GAZEL

Nâz ile her ne yirde kim ol hofl-puser gider
Çok kan dökilür ol arada nice ser gider

Her gün gelür cemâli temâflâsına güneşl
Korkar ki yanar tâb›na turmaz kaçar gider

Her kim gelürse yüzüni görmege bir nazar
‘Aflkun meyiyle mest oluban bî-haber gider

Nergis ne yüzle gözüne öykünür kim ol
Dünyâya bî-basar gelür ü bî-basar gider

Nitdi ciger ok› geh geh uğrayıcak yol›
Bir dem karâr kılmaz anunla geçer gider

Yüzüm dizini gözedirin itdi yolunda harc
Bu ‘aflk yol›dur nice dür ü nice zer gider

Prof. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 


 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar