Ne âteş ü bâd ü ne âb ü gil idüm cânâ

23.03.2016
 
CANA REDİFLİ GAZEL
 
Ne âteş ü bâd ü ne âb ü gil idüm cânâ
Sen serv –i hevâ-bahşa ben mâyil idüm cânâ
 
Dahi gili Ferhâdun olmamış idi tahmîr
Ben râh-ı meşakkatde pâder-gil idüm cânâ
 
Âlemde henüz adı yâd olmadın engûrun
Hum-hâne-i vahdetde ben kanzil idüm cânâ
 
Leylîye dahı Mecnûn olmamış idi meftûn
Ben vâdi-i hayretde lâ’ya’kil idüm cânâ
 
Aşk eyledi âvâre ben Hayretîyi yoksa
Her hıdmete cân ile müsta’cil idüm cânâ
 
(Çavuşoğlu-Tanyeri, 1981:133)
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1-Ey sevgili! Ben ne ateş, ne su, ne toprak ne de hava iken, sen arzu,istek bahşeden serviye âşık olmuştum.
 
2-Ey sevgili! Ferhad’ın çamuru/toprağı henüz yoğrulmadan önce sıkıntıyolunda ayağı çamur içinde (mec. Sıkıntı) idim.
 
3-Ey sevgili! Âlemde henüz üzümün dahi adı anılmadan önce benvahdet/birlik meyhanesinde körkütük sarhoş idim.
 
4-Ey sevgili! Mecnûn henüz Leylâ’ya âşık olmadan önce, ben hayretvâdisinde kendinden geçmiş bir durumda idim.
 
5-Ey sevgili! Aşk, ben Hayretî’yi âvâre etti, kendinden geçirdi, neyaptığını bilmez hâle getirdi. Eğer ben bu duruma düşmeseydim, senin heristediğini yerine getirmede canı gönülden çabuk davranırdım.
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar