Ne cân-ı sûznâk ü ne derûn-ı süfte isterler

03.08.2017
 
Mef⡵lün Mef⡵lün Mef⡵lün Mef⡵lün
 
 Ne cân-ı sûznâk ü ne derûn-ı süfte isterler
 Serây-ı …albi anca… mâsivâdan rüfte isterler
 Açılma… sehl ü √all-i remz-i ¡ış… itmekde mümkin lµk
 Bu bâπuñ bülbülin lâl ü gülin ne’şküfte isterler
 O si√r-âmûz uyursa πamze-i fettân uyur §anma
 Hemân üftâdeler bµ-hûde çeşmin «ufte isterler
 Lisân-ı ¡ış…da hicrâna çün va§l-ı ebed dirler
 Metâ¡-ı cânı kim dir sû…-ı πamda müfte isterler
5 Kilid-i †ab¡ına mühr-i sükût urmuşdı Fevzµ lµk
 ¢omaz √âlinde yârân-ı §afâ nev-güfte isterler
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar