Tâb-ı sitemüñ şem¡e fürûz-ı dilümüzdür

03.08.2017
 
Mef¡ûlü Mef⡵lü Mef⡵lü Fe¡ûlün
 
 Tâb-ı sitemüñ şem¡e fürûz-ı dilümüzdür
 Şeb-târ-ı πamuñ tâbiş-i rûz-ı dilümüzdür
 Gencûr-i şeh-i ¡ış…-ı belâ-ba«ş-ı dü-kevnüz
 Derdüñ güher-i pâk-i künûz-ı dilimüzdür
 ªann itme leb-i §ub√a †ulû¡ eyledi «ûrşµd
 Teb«âl-i teb-i tâb-ı temmûz dilimüzdür
 ¡Iş…-ülfetüz ol mertebe kim heft cehennem
 Kemter e&er-i sûziş-i sûz-ı dilimüzdür
S.19b 5 Tilmµ≠ olımaz Fevzµ bize a…l-ı Felâ†un
 Ders-i √ikem ¡acz-i rumûz-ı dilümüzdür
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar