Yaz iriflüp çün bite gülflende gül

10.04.2016
 
GAZEL


Yaz iriflüp çün bite gülflende gül
Cennet olur hezâra gülflen degül

Her y›l ögersin güli bülbül hemân
Dil uzadan medhüne sûsen degül

Gitme çerâ¤umla tapun sen benüm
Gözlerümün hânesi rûflen degül

Kim ki görüp yüzüni göz dikmeye
Tîğ sokam gözine sûzen degül

Gül yüzin itmifl sana hâk-i kadem
Toprak olan yoluna bir ben degül

Bir görür itünle rakîbün özin
Kendüzini ögmesin igen degül

Hasta Visâlîden idersin kabûl
Cân idiser sana fidâ ten degül


 
 
 


 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar