Zâhid beni zann itme ki tecrîd-perestem

03.08.2017
Zâhid beni zann itme ki tecrîd-perestem
Âlüfte-i âyîne-i Cemşîd-perestem
 
Kârum heme rû-mâlî-i dergâh-ı mugândur
Düşmân-ı riyâ sâdık-ı tevhîd-perestem
 
Câm elde hevâ serde sanem dilde muhassal
Ben dâğ-ı dil-i sûfî-i taklîd-perestem
 
Tâ zerre-i mihr-i ruh-ı tâb-efgen-i yâram
Ben vech-i münâsible o hurşîd-perestem
 
Ben Fevzî-i minnet-ne-keş-i çarham anuñçün 
Hicrân-talebem fürkat-i câvîd-perestem
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar