Zannitme gönül gül gibi handân olacaksın

03.08.2017
Zannitme gönül gül gibi handân olacaksın
Şimden girü bülbül gibi nâlân olacaksın
 
Eyyâm-ı gam-ı fürkat ola saña mübârek
Tâb u tef-i hicrân ile sûzân olacaksın
 
Bizmez mi idüñ Leylî-i zülfine ki düşdüñ
Mecnûn-sıfat bî-ser ü sâmân olacaksın
 
Ey hattına meftûnluğumu ‘ayb gören dost
Sen dahi o esrâr ile hayrân olacaksın
 
Zann itme bu hey’etde kala gerdişüñ ey dost
Âhir dil-i Fevzî gibi vîrân olacaksın
 

KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar