Zincir-i Aşkına Etti Giriftar

15.06.2016
 
 
Zincir-i Aşkına Etti Giriftar
 
Zincir-i aşkına etti giriftar
Bir şuh-i nazenin bir şuh-i Tatar
Naz u eda ile çok eyler reftar
Keman gibi kara kaşlar ok atar
 
Meşverlikte güzellere şan verir
İşve mektebinde imtihan verir
Kirpiği can alır la`li can verir
Sevda pazarmda can alır satar
 
Ey gönül kimedir naz u niyazın
Ah edip çıkarma arşa avazın
Damına çün düştü ol hilebazın
Huzuri bu yerde hele çok yatar
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar