Āşıka hicrānda olsa yine bir bï-dil enïs

18.06.2017
 
 
Āşıka hicrānda olsa yine bir bï-dil enïs
Šan olur fašl-ı hazānda bülbüle bülbül enïs
Hadd ü ruhsāruñ firāgında gülistān seyrine
Varduğumca baña olur servlerle gül enïs
Šanuram gülzār içinde bülbül ü gül cem olur
Her kaçan kim ola ol ruhsār ile kākül enïs
Hāk-i dergāhuñ gedāsından iñen ār eyleme
Gāh olur kim şāha olur bende-i muKbil enïs
Ruhlaruñda hāl-i anber-bāruñı gören didi
Hoş yaraşmış k'ola kāfùr ile fülfül enïs
Adliyā gel sen de inšāf eyle şehlikden murād
Bu degül midür ki ola ol šaçı sünbül enïs
Bāreke'llāh sen gedā ol pādşāh-ı hüsndür
Olduğı var mı cihānda şāha ola kul enïs
 
https://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yavuz_bayram_%20Bayezid-i_Veli_imla.pdf

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar