Bùy-ı zülfüñle behişte ger vara bād-ı šabā

18.06.2017
Bùy-ı zülfüñle behişte ger vara bād-ı šabā
RavŜa'dan óarşu çıóup Rıävān diye kim meròabā
Her ne dem bād-ı nesïm irişe ol dem ideler
Ehl-i cennet gözlerine gerd-i rāhuñ tùtiyā
Sāyesinde óaddüñüñ sürdügiçün Ťömr-i dırāz
Serv-i bālāña çınār el götürüp eyler duŤā
Ney gibi nālem benüm olduāuyiçün sùznāk
Đñleyüp āhenk ider çeng eyleyüp óaddin dü tā
Kime şādı kime āam itmiş Õudā óısmet ezel
Sensüzin āh eylemek her dem našïb itmiş baña
Derd-i dil dermānını šordum Ńabïbe didi kim
Şerbet-i laŤlinden özge derdüñe yoódur devā
Sen gidersin iy šanem šandum bedenden cān gider
Bu sebebden dústum ŤAdlï didi rùòum saña
 
 
https://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yavuz_bayram_%20Bayezid-i_Veli_imla.pdf

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar