Eyledi müşgïn šaçın kašduma ol šayyād bend

18.06.2017
 
Eyledi müşgïn šaçın kašduma ol šayyād bend
Halka halka kıldı gùyā šayd içün pïçān kemend
Öykünürmiş leblerüñe sükker iñen tatludur
Nāz ile güftāra gelseñ telh olur bāzār-ı kand
Benüm ile dúst olsañ cān virür gamdan adù
Nùş-õand itseñ baña eyler rakïbüñ zehr-kand
Zāhidā zühdüñ görüp rind olana tân itme kim
Levha tarhın böyle çekmiş ūstād-ı nakş-bend
Saña kul olmak benüm haddüm degüldür dústum
Sen şeh-i milk-i kerem Adlï bir oñmaduk levend
 
https://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yavuz_bayram_%20Bayezid-i_Veli_imla.pdf

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar