Görse bülbül nāleler eyler cemālini gülüñ

18.06.2017
Görse bülbül nāleler eyler cemālini gülüñ
Hùş olupdur gül işitmege fiğānın bülbülüñ
Gül yüzüñ rengi hayādan garğ-ı āb itdi güli
Pïç ü tāb-ı kākülüñ tābın giderdi sünbülüñ
Boynumı burdı benefşe hattuñuñ sevdāları
Göñlümi sevdāyile başdan çıhardı kākülüñ
Murāzāruñ murā-ı zārı olalıdan cān u dil
Šıklığın diñdürdi feryādum çemende bülbülüñ
Eşk-i çeşmüñden gül-āb itseñ yeridür Adliyā
Tāc-ı şāhiden baş ağrısı degül mi hāšıluñ
 
https://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yavuz_bayram_%20Bayezid-i_Veli_imla.pdf

0

2

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar