Gül ne cân ile kılur bu hüsn-i cânân ile bahs

07.07.2023

 

Gül ne cân ile kılur bu hüsn-i cânân ile bahs

Gonçe ne yüzden ider ol verd-i handân ile bahs

 

Bahs-i yâr ider benümle dem-be-dem bî-dîn hasûd

Hey ne kâfirdür görüŋ eyler müselmân ile bahs

 

Kanumı içmek diler her lahza hûnî gözlerüŋ

Kim ider ol sâhir ü mekkâr u fettân ile bahs

 

Pehlevânlık kârzârında bu gün Rüstem-sıfat

Eylerem meydân-ı ‘ışk içre Nerîmân ile bahs

 

Ey Harîmî şi‘rüŋüŋ vasfını şerh itmez hezâr

Defter ü dîvân iderse ger bu destân ile bahs   Harîmî Şehzade Korkut (ö.1513)

 

(Akın 2009:43, 4)

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar