Hayvan Çiftliği Romanı Hakkında ve Özeti George Orwel

01.10.2014 

Yazıda  Hayvan Çiftliği, Animal Farm- George Orwell'in eseri hakkında bilgiler, eserin özeti,  eserin konusu, ana fikri,  eserin kahramanları, romanın olay örgüsü George Orwell'in,   hayatı,  diğer romanları, Hayvan Çiftliği, Animal Farm- George Orwell'in eserden alıntılar, eser hakkında yorumlar, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi yazar ve eseri arasındaki ilişkiler yer almaktadır.
 
ESER VE YAZAR HAKKINDA
Hayvan Çiftliği, (orijinal adıyla Animal Farm) George Orwell'in, fabl tarzında yazdığı kara mizah  tekniği ile yazılmış bir romanıdır.  Roman hayvanlar âlemini anlatıyormuş gibi gözükerek insanları devletleri, çeşitli devlet adamlarını devrimleri, yasaları kısaca insana ve topluma dair pek çok şeyi hicvetmiştir.  Roman ilk olarak 1945'te yayınlan mış fakat  asıl ününe 1950'lerde kavuşmuştur. [1]
George Orwell, daha çok Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı kitabıyla tanınmış eserleri sayesinde Nobel  Ödülü de almıştır.  Hayvan Çiftliği, adlı eseri  çağdaş klasikler arasına girmiş bir  eseridir.  Eser  "sos­yalizm" e getirdiği  çok farklı  kara mizah eleştirisi ile, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir. [2]
Roman,  pek çok düzene devlete ve ülkeye göndermelerde bulunuş olsa bile  temel olarak Rusya’daki  Sosyalist devrimine ve  Stalinizme yapılan ağır bir hiciv olma özelliği taşır Aslında kendisi de sosyalist bir düşüncede olan Orwel,  Stalin’in  totaliter rejimine karşı olmuş, SSCB'nin kuruluşundan itibaren meydana gelen önemli olayları kara mizah yoluyla hicvetmiştir.
Hayvan Çiftliği  tüm dünyada çok yankı uyandırmış bir  eserdir. Pek çok dile çevrilen roman yazarının 1950 yılından sonra çok popüler bir romancı olmasın sağlamıştır. Eser , II. Dünya Savaşı yıllarında müttefiklerini  ve Satlin’i kızdırmak istemeyen İngiltere'de sansüre uğramıştır. Roman pek çok ülkede kayda değer satış rakamlarına ulaşmış,  eserin çizgi filmi de yapılmıştır. [3]Roman 1999'da bu kez konusuna daha sadık bir senaryoyla filme çekilmiştir.
“Hayvan Çiftliği, Pink Floyd'un Animals albümüne ilham kaynağı olmuştur.”
"Hayvan Çiftliği"  Türkiye'de ilk kez 1954 yılında o Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halide Edip Adıvar'ın Türkçe çevirisiyle bastırtılmıştır. 1966 yılında da kitabın ikinci baskısı yapılmıştır.[4] Daha sonraki yıllarda eser ülkemizde pek çok baskı yapmıştır. 1996'da ise geçmişte yazılmış başarılı eserler için verilen  Retro Hugo Ödülü'nü  almıştır. [5]
 
KAHRAMANLARI
Bay Jones (insan):  Hayvan çiftliğinin eski sahibi olan Bay Jones pek sevilmeyen birisidir. Hayvanlar onu kendilerini sömür en biri olarak görmüşlerdir. 
Koca Major (domuz): Saygın ve sözü dinlenen  bu önder konuşmalarıyla hayvanların ayaklanmasını sağlamış bilge bir hayvandır.  Şişman ve yaşlı bir domuz olan bu bilge çabuk ölmüştür.  
Napeleon (domuz): Koca Major öldükten sonra  lider olmuş Snowball’I  saf dışı etmiştir. Hain ve sinsi olan bu dpomuz, hayvanları kandıran iktidar için her türlü kötülüğü yapmaya hazır bir hayvandır.  
Snowball(domuz): Napoleon’un dostu olmasına rağmen  bu iyi niyetli domuz  devrimden sonra Napoleon’un köpekleri tarafından kovulur.
Boxer(araba beygiri): Çalışkan ve itaatkar bir  beygirdir. Çalışmayı seven ve başka hayvanlarında çalışması için  uğraşan saf dil bir eşektir.  İyi niyeti yüzünden bir kasaba et olmaktan kurtulamaz.
Benjamin(Eşek): Asık suratlı, yaşlı her şeye olumsuz bir gözle bakan bir eşektir.
Napeleon’un özel yetiştirdiği  dokuz köpek, Jessie ve Pincer adındaki köpeklerin ailesi köpeğin ailesi ve dedikoducu karga diğer  kahramanlardır.
 
KONUSU : 
Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar  bir domuz tarafından kışkırtılmış, hayvanlar devrim yaparak idareyi ele geçirmişlerdir. Devrimciler her hayvanın eşit şartlarda yaşayacağı bir yasa hazırlamışlar ama yeni liderler yasaları kendi çıkarlarına göre değiştirerek eski tas eski hamam  olmuşlardır.
 
 İnsanların kurduğu sömürü düzenine başkaldıran hayvanlar yönetimini ele geçirmişler  eşitlikçi bir düzen kurmak istemişler,  ama akıllı domuzların önderliğindeki hayvanlar, devrimi yolundan saptırarak insanlardan daha baskıcı ve daha acımasız bir diktatörlük kurmuşlardır.
 
Eser, hayvanlar âlemini konu alıyormuş gibi insanlar âlemini anlatmış, kara mizah yoluyla toplum yapısını ve insanların düzenlerin eleştirmiştir. Her hayvan  sembolik olarak bir insan tipini tasvir etmiş, yaşayan liderlere, insan tiplerine, düzenlere ve yasalara göndermelerde bulunmuştur.

ÖZETİ : 
Olaylar İngiltere’de bir çiftlikte geçer.   Hayvanlar, çiftlik sahibi zalim Bay Jones’un çiftliğinde çok kötü yaşmaktadır. Yaşlı domuz Koca Reis, buna karşı çıkarak bir devrim planlar.  Hayvanlar toplanarak köle gibi yaşamaktan bıktıklarını söyler. Yaşlı domuz Koca Reis gördüğü bir rüyadan bahsederek İngiltere Hayvanları adlı bir şiir söyler. Koca Reis, üç gün sonra öldürülür ama şiiri anılarda kalmıştır.
Bay Jones  yem saatlerini unuttuğu için  isyanı düşünen hayvanlar plansız bir şekilde isyan eder.  Devrim umduklarında da çabuk biter. Çiftliğin sahibi Bay Jones’u  çiftlikten uzaklaştırır. Artık domuzlar diğer hayvanlara önderlik yapmaktadır.  İlk iş çiftliğin adını değiştirilir. Bu olan çiftliğin adı “HAYVAN ÇİFTLİĞİ” dir.
Nopolyon ve Snowball adlı domuzlar önder bir hale gelir.  Napolyon iri yarı, iyi konuşamayan ancak otorite sahibi; Snowball ise etkili konuşan, parlak zekaya sahip bir domuzdur.  İkisi birlikte Koca Reis’in fikirlerinden yola çıkarak “animalizm” adında bir öğreti ortaya koymuşlardır. Ardından da kamçıları, gemleri, burun halkalarını, zincirleri yok ederek  “ Yedi Emir”  adında bir yasa çıkararak  p ahırın kapısına asarlar.
Bu kuralar tüm hayvanlar tarafından benimsenmiştir.  Ancak Napoleon ve Snowball birbirini çekememeye başlar. Liderlik mücadelesine girerler ve ikisi de tek adam olmak istemektedir.  Snowball elektrik üretimi için yel değirmeni yapılmasını teklif eder. Ama Napolyon’un köpekleri tarafından çiftlikten sürülür. Ancak yel değirmeni yapma çalışması devam eder. 
 Napeleon başta savunmadığı  yel değirmeni yapmak düşüncesinin kendisine ait olduğunu Snowball’u çiftlikten göndermek için böyle söylediğini iddia ederek hayvanları inandırır. Ama Devrimin amaçlarından  hızla uzaklaşılmıştır. Çalışma saatlerinin azalacağı yiyeceklerin artacağı yönündeki sözlerinin  aksine çalışma saatleri artmış, verilen yiyecekler azalmıştır.
Bu arada domuzlar da hızla şişmanlamakta, yatakta yatmakta, içki içmektedirler. Hayvanların eşitliği ilkesine uymayan bu davranışlar domuzların yararına uygun hale çevrilmiştir. Tüm hayvanların eşitliği  rüyası Koca Reisle birlikte toprağa gömülmüştür. 
Kış ayı kıtlık çıkar.  Buğday azalmış, , patatesler  donmuştur. Açlıktan ölümler başlar. Büyük domuz, bu haberlerin çiftlik dışında yayılmasını önler. Çiftliğe gelenlere  üzerini buğday ve yiyecekle örttürdüğü kum yığınlarını erzak diye göstermektedir.
Büyük domuz, tavukların yumurtalarının satılacağını, tavukların kuluçkaya yatmalarını yasakladığını ilan eder. Karşı çıkan tavukları, köpeklere öldürtür... Bunun üzerine hayvanlar; "hiçbir hayvan diğer bir hayvanı öldürmeyecektir" ilkesini hatırlar. Ancak duvarda: "Hiç bir hayvan diğer bir hayvanı bir sebep olmadan öldürmeyecektir" yazısını görmüşlerdir. Hayvanlar bu  ilkeyi de yanlış ezberlemiş olduklarını düşünür!.
Büyük domuz, “Hayvanlar babası" , "Koyunlar hâmisi" , "Yavru hayvanların dostu" gibi sıfatlarla anılmaktadır.  Hayvanlar da büyük domuza iltifat etmeye başlamıştır.  Tavuklar, "liderimiz sayesinde altı günde beş yumurta yumurtladım" , inekler: "liderimiz sayesinde  suyun tadı güzelleşti" demeye başlamışlardır.

Birgün yabancı hayvanlar çiftliğe saldırırlar ve Yel Değirmenini harap edereler. Çiftlikteki bütün hayvanlar yaralanır ve bazıları da ölmüştür. Bir tüfek sesi duyuluyor yaralı bir hayvan yanındaki bir domuza: "Neden tüfek atılıyor" diye sorar. Domuz: "Zaferimizi kutlamak için “cevabını verir. Yaralı hayvan; "Hangi zafer" diye hayret edince Domuz; " düşmanı topraklarımızdan kovduk” der. "Ama iki yıl uğraştığımız değirmeni yok ettiler"  deyince, Domuz: " bir değirmen daha yaparız,”  diyerek cevap
Büyük Domuz, kendisine taktığı bir kaç madalyalar ile  elde ettikleri zaferi kutlamak için çıkar.  Hayvanların hepsi büyük zafer kazandıklarına böylece inanmış olur..

Bir gece  gürültü olur, hayvanlar ahırdan fırlar çiftlik ilkelerinin yazılı olduğu duvarın dibinde kırılıp parçalanmış bir merdiveni ve, yanında bir fener ile  sersem sersem dolaşan bir domuz görürler.  Elinde bir boya kutusu ile fırça vardır.  Hayvanlar duvara baktıklarında, duvardaki ilkelerden birinin daha ezberledikleri gibi olmadığını far kederler?..
Büyük Domuz, arpaların sadece domuzlara tahsis edileceğini ve ahırlardaki fenerlerin kaldırılacağını, domuzların çiflik  işlerle uğraşmayıp, yönetimle ilgileneceğini, domuzlardan başka, hiç

bir hayvanın yönetim işlerine karışamayacağını, domuzların dışında bütün hayvanların pazar günleri dahi çalışacağını, çalışmayanın yiyeceğinin yarıya ineceği ilan edilmiştir. 
 
Hayvanlar, "Bütün hayvanlar eşittir" ilkesini hatırlayıp, "bu nasıl eşitlik" diye kendi kendilerine söylenmeye başlar. Hemen, ilkelerin yazılı olduğu duvarın yanına giderler ama yazılar yine değişmiştir.  Bütün yazılar silinmiş,   sadece şu yazı vardır. "Bütün hayvanlar eşittir FAKAT Bazı hayvanlar ötekilerden daha fazla eşittir.”
 
 
[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_%C3%87iftli%C4%9Fi
[2]  https://www.dr.com.tr/kitap/hayvan-ciftligi/george-orwell/edebiyat/roman/dunya-rom
[3] https://www.defensetech.org/archives/002229.html defensetech.org
[4] https://www.urundergisi.com/yazici.php?action=makale&id=259
[5] https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_%C3%87iftli%C4%9Fi

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar