Cihân gavgàsın ey dünyâ-taleb senden mi isterler

23.03.2016
 
 
mefâèìlün mefâèìlün mefâèìlün mefâèìlün

Cihân gavgàsın ey dünyâ-taleb senden mi isterler
Nukıd-ı mâsivâyı yoğsa heb senden mi isterler
 
Bilüp haddüñ biraz tehzìb-i âhlak  itseñ olmaz mı
Seni benden beni ey bì-edeb senden mi isterler
 
Hisâb-ı mâlihulyâ sübhañı zünnâra döndürdi
Rukım-ı kâéinâtı rûz [u] şeb senden mi isterler
 
Tehì-mağz-ı neşây-ı meydür erbâb-ı riyâ sâki
Şarâb içmekde teklìfi aceb senden mi isterler
 
Niçün dil-teng olursın Nşâili -veş baıg-ı  âlemde
Melâl-i  hâturı ey  gnce-leb senden mi isterler
 
 
                                            Naili Kadim
 
Özer ŞENÖDEYİCİ (NÂİLÎ’NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ VE ONLAR HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR , Turkish Studies - Volume 7/1 Winter 2012, p.1925-1939, TURKEY
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar