Cihânda hasta-i ‘ışkam benüm bir dürlü hâlüm var

07.07.2023

 

Cihânda hasta-i ‘ışkam benüm bir dürlü hâlüm var

Ne dermândan olur dil şâd ne derdden infi‘âlüm var

 

Ne oldum mescide tâlib ne deyr ü sohbete râgıb

Ne zâhid bildi ne râhib benüm özge me’âlüm var

 

Eger cevrüŋ eger mihrüŋ ne gelse râzıyam senden

Ne vasla oluram handân ne hicrâna melâlüm var

 

Yitürdüm aklı dil küllî revân oldı yaşum gibi

Yiter gülzâr-ı ‘âlemde benüm bir servi dalum var

 

Muhibbî vâdi-i gamda tutup vahşîlere ülfet

Bugün çôbân-ı ‘ışk oldum bu dil gibi kavalum var         Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman   

 

(Yavuz-Yavuz 2016:1, 654/1151)

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar