Edeli zevk ü tahayyür gam – tiryâk bana

03.04.2016
 
 
Edeli zevk ü tahayyür gam – tiryâk bana
 
 
Edeli zevk ü tahayyür gam – tiryâk bana
Oldu vasûh  tegi mâye-i idrâk bana
 
Dâmen âlûdeliğim  aşka iderdim tâ’lik
Verse âlâyişe  ruhsat nazar-ı pâk  bana
 
Ettirir sevet-i  semâye-i  gayret bilirin
Telef-i nakdı niyâz etmede  imsâk bana
 
Havfım oldur sebeb-i renciş-i hicrânım olur.
Dil-i şûride ile  baht-ı hevenâk bana
 
Eğer olmazsa perîşân-ı  zülfün rûzî
Haşre dek bâr-ı girândır bir avuç  hâk  bana
 
Kızarup bâdeden ol çeşm-i siyâh  Nâ’iliyâ
Görünür câme-i surh ile  gazabnâk bana
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar