Hevâ-yi aşka uyup kuy-ı yâre dek gideriz

23.03.2016
 
 
 
GAZEL 


Hevâ-yi aşka uyup kuy-ı yâre dek gideriz 
Nesîm-i subha refîkız bahâra dek gideriz 

Pelâspâre-i rindi bedûş kâse be kef 
Zekât-ı mey verilir bir diyara dek gideriz 

Verip tezelzül-i Mansûr-ı sâk-ı arşa tamam 
Huda Hudâ diyerek pây-ı dârâ dek gideriz 

Ederse kand-i lebin, hâtır-ı mezâka hutûr 
Diyâr-ı Mısr'a değil Kandehâr’a dek gideriz 

Tarîk-i fâkta hemkefş olup Senâî’ye 
Cenâb-î külhâni-i Lâyhâr’e dek gideriz 

Felek girerse Kef-i Nâilî'ye dâmânın 
Seninle mahkeme-î gîrdgâre dek gideriz   
 
 
 
1-Aşk arzusuna uyup sevgilinin bulunduğu yere kadar gideriz. Sabahrüzgârına arkadaş olmuşuz, bahara kadar gideriz.
2-Rindliğin eski elbisesi omuzumuzda ve kâse elimizde şarabın zekâtının verildiği bir ülkeye kadar gideriz.
3- Mansur’un sallanışını arşın direğine verip Allah Allah diyerek darağacının ayağına kadar gideriz.
4-Senin dudağının tadı damağımızın hatırına gelirse Mısır diyarına değil Kandehar’a kadar gideriz.
5-Sıkıntılı yolda Senai’ye ayakdaş olup onunla yan yana Külhâni-i Layhar’ın yanına kadar gideriz.
6-Ey felek, eteğin Naili’nin avucuna girerse seninle hesaplaşmak için Allah’ın mahkemesine kadar gideriz
 

1

2

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar

Esa

Esa

7 years ago