Mestâneliğim bir büt-i simin ter içindir

03.04.2016
 
 
 
Mestâneliğim bir büt-i simin ter içindir
Kan ağladığım  bir gül-i ter dâmen içindir
 
Gerdûn ile gavgâ bu güzergâh-ı fenâda
Bir guşe-i  bî - minnet olan  külhen içindir
 
Meyl etmediğim  sûr-ı safâ –bahşına  dehrin
Mâtemgede-i dilde  olan şîven içindir
 
Ol aşık’-ı gümgeşte- murâdım ki fiğânım
Nu Yusuf-u  ne nefhâ-i pirâhen içindir
 
Sâhir dediğim  Nâ’liyâ tab’ına  her bâr
Destinde olan hâme—i mûciz – fen içindir.
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar