Sen verirsin âriyet bu can-ı mahzûnu bana

03.04.2016
 
 
 
 
Sen verirsin âriyet bu can-ı  mahzûnu bana
Senden ayrılmak hemân   ölmektir ey huri bana
 
Gösterir sergeşte hâl-i vâdî-i  hayret henüz
Girdibâd-ı deşt-i sahrâ  rûhu Mecnun’u bana
 
Ben özümden bî haber  Mecnun iken  verdi hırâş
Akl edip şâkird-i  nâkâbil  Felatunu  bana
 
İ’tibâr etme  revâc-ı kâr için  Bercis-i Çarh
Çeşmine derse sen öğrettin  bu efsûnu bana
 
Nâ’li dağım  bu hasretten ki âhım gösterir
Reng-i hâkisterde  pâ- ber – câ  bu gerdûnu bana
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar