Sine-i gülzâr-ı muhabbet nâle bülbüldür bana

03.04.2016
 
 
Sine-i gülzâr-ı muhabbet  nâle bülbüldür bana
Vakti dağ-ı efrûzî-i dil mevsim –i güldür  bana
 
Cünbişinden  dağ- ber -dildir gazalân-ı Huten
Nâfe- riz –i kâm-ı  hâhiş kim  o kaküldür bana
 
Hissedar eyler şemiminden  dil-i hengâm –ı âh
Fikret-i zülfün ki  her dem taze sünbüldür bana
 
Zur-ı bâzû- yı niğâhın  dest burd-ı işvedür
Çâk—rîz-i  ceyb ü dâmân-ı tahammüldür bana
 
Cürmüm ikrar ettiren   bismilgeh-i  âşubda
Haşyed-i cellad-ı çeşm-i pür- tegaffüldür bana
 
Naili i’câz  nutkumdur ki eyler ter- zebân
Hâme kim şem şebistân –ı tahayyüldür bana
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar