Sorma keyf ehlinüñ ahvâlini ey rind-i cihân

23.03.2016
 
 
Fe’ilâtün  Fe’ilâtün Fe’ilâtün  feèilün

Sorma keyf ehlinüñ ahvâlini ey rind-i cihân
Bir bölük cânı cebinde zu’afâ-yı devrân

Yiyüp afyonını nûş itse müreffeóh gahve
Açılur  hâtırı güller gibi şâd u handân

Keyf yitişse döner şìr-i jeyâna anlar
Olur ammâ geçiçek kâleb-i fersûde hemân

Gel gör ol sa’ati kim olmaya berş ü afyon
Teng olur başa yine cümle bu çerh-i gerdân

Ehl-i keyfe katı  ta’n etmeyelüm Nâ’iliyâ
Dutaruz başumuz üstinde biz anı el
 
 

Özer ŞENÖDEYİCİ (NÂİLÎ’NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ VE ONLAR HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR , Turkish Studies - Volume 7/1 Winter 2012, p.1925-1939, TURKEY
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar