Tutam yar elinden tutam- Emrah

28.04.2016
 
 
Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara
 
Birin bilir binin bilmez
Şu gözümün yaşın silmez
Yar ismini desem gelmez
Düşer dillere dillere
 
Emrah eder bu ünümdür
Arşa çıkar tütünümdür
Yare gidecek günümdür
Düşsem yollara yollara
 
***
 
Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi
Ayyıldız Matbaası, Ankara - 1963, s.207
 
Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yaralı bülbül
İnem bağlara bağlara
 
Birin bilir binin bilmez
Şu gözümün yaşın silmez
Yar ismini desem olmaz
Düşer dillere dillere
 
Emrah eder bu ünümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yara gidecek günümdür
Düşem yollara yollara
 
 Ali Saraçoğlu'nun "Ercişli Emrah" kitabındaki hali
 
 ..............
TRT deki Kayıtlı Hali 

Tutam yar elinden tutam
Çıkanı dağlara dağlara
Olanı bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara
 
Birin bilir birin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yar ismini ansam( desem)olmaz
Düşer dillere dillere
 
Emrah eydür bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara (Atılgan 2003:268)
 
 
Türkü :Tutam yar elinden tutam
Yöre :Erzurum
Kaynak kişi :Yöre ekibi
Derleyen :Cemil Demirsipahi
Repertuvar no :665
 
Eyüp AKMAN, TRT REPERTUVARINDAKİ EMRAH MAHLASLI TÜRKÜLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, https://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/eyup_akman_trt_repertuvari_emrah.pdf
 
Not:  bir çok kaynak bu şiiri Erzurumlu Emrah'a ait göstermektedir. 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar