İltifât Nedir ve İltifat Söz Sanatı

30.05.2017
 
 

İltifat Nedir

Birine güler yüz gösterme, tatlı davranma, onunla hal hatır sorarak ilgilenme. Eğilim, ilgi gösterme, beğenme;

Edebiyatta ise : Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme sanatıdır.

KONU BAŞLIKLARI

Kökeni Anlamları  

Osmanlıca yazılışı:   iltifat / iltifât : التفات

İltifat sözcüğü Arapça kökenlidir.  Arapçadaki eğmek/bükmek/çevirmek anlamındaki) “leyy” kökünden türemiştir.  

Sözlüklerdeki anlamları:  birine güler yüz gösterme, tatlı davranma, onunla hal hatır sorarak ilgilenme. Eğilim, ilgi gösterme, beğenme;  Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.[1] Dönüp bakmak[2]  bir şeyi yöneldiği taraftan başka bir tarafa çevirmek[3] şekillerindedir.

Edebiyatta İltifat Sanatı

 

Edebiyatta ise aynı zamanda bir söz sanatıdır. Söz sanatı olarak iltifat: Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme sanatıdır. İltifat sanatı hakkında yapılmış çeşitli tanım örnekleri verecek olursak: “Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atı.”[4]  “ Sözü gaipten muhataba, muhatabdan gaibe, döndürmek sanatı[5]

Bu söz sanatı anlatılan konuya daha fazla bir etki sağlamak için yapılır. Beklenmedik bir anda, sözü konu ile pek yakından ilgili birine, ani bir heyecan darbesi ile yöneltmek, iltifat sanatını oluşturur. [6]

Pâyına yüz sürdüğünü buldu bu  kadri Güneş
Ey Güneş, hoş südde-i ülyaya ettin ittika    Şem’i [7]

Kapuna yüz sürdügiyçün buldı bu kadri güneş
Ey güneş hoş südde-i âlîye itdün ilticâ

“Güneş bu değeri senin kapına yüz sürdüğü için buldu. Ey güneş! Hoş, yüce bir eşiğe sığındın.”  Şair kasidede memduhundan söz ederken sözü Güneşe çevirmiş ve iltifat sanatına başvurmuştur.

Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
Yar, yar!... seni kara saplı bir bıçak gibi
Sineme sapladılar                                            B. R. Eyuboğlu
Şair sevgiliden bahsederken birdenbire sevgiliye hitap ediyor.

Merhaba ey kan-ı irfan merhaba
Merhaba ey sırr-ı Furkan merhaba      Mevlid- Suleyman Celebi

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar.
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!
Şair,  “yollar” ile ilgili mevzudan bahsederken, daha sonra sözü “han duvarları”na getirdiği için iltifat sanatına başvurmuştur.

Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç      Y. Kemal

Merhaba ey hazreti  sahip kıran-ı  ma’nevi
Nazım-ı manzume-i silk –i lal-i mesnevi          Nefi

 

İLGİLİ BAŞLIKLARIMIZ VE LİNKLERİ

KAYNAKÇA

  • [1] https://www.luggat.com/iltifat/1/1
  • [2] Tahir’ül Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun, , 1973, s.. 63
  • [3] Mahcûb el-Hasen MUHAMMED, Kur’ân’ı Kerîm’de İltifât Sanatı: Faydaları ve Amaçları, Çev.: Mustafa ŞENTÜRK, Kasım ALTUNTAŞ, file:///C:/Users/USER/Downloads/kur-an-da-iltifat-sanati.pdf
  • [4] https://www.luggat.com/iltifat/1/1
  • [5] Tahir’ül Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun, , 1973, s.. 63
  • [6] İskender Pala Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü,
  • [7] Tahir’ül Mevlevi, Edebiyat Lügati, Enderun, İst. S. 63

 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar