Kıyamet Haşr Mahşer Nedir

31.03.2018
 

Kıyamet Haşr ve Mahşer


Osmanlıca yazılışı:  kıyâmet - قیامت

Bütün insanların dirilerek mahşerde toplanacakları gün, dünyanın sonu, ölümden sonra hayat bulma.

Kur'an-ı Kerim'de kıyamet, haşr ve mahşer hakkında birçok âyetler mevcuttur. Bunların hemen hepsinde azamet ve dehşetli sahneler tasvir edilmektedir.

 Kıyametin 10 büyük alâmeti vardır. Bu alametler büyük ve küçük olarak sıralanmışlardır. Küçük alâmetler ve büyük alâmetler tamamlandığı zaman” semayı ve arzı idare eden melek” olan   Îsrafîl, Sur’a üfürecek ve kıyamet kopacak, tüm canlılar ölecektir. İsrafil - Sahibu'l-karn ( Sûr'un sahibi)

Surun sahibi (İsrafil), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklemektedir) . (Tirmizi) İsrafil, aynı zamanda  Levh-i Mahfûz a bakmakla görevli olup,  Kerrûbiyyûn denilen   ( Dört Büyük Melek )  diğer üç meleğe de ne yapacaklarını haber veren bir melektir.

"Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur." (Hakkı, 69/13-15)

İslami kaynaklara göre Kıyametin 10 büyük alâmeti şunlardır.

Hazret-i  Mehdi  gelecek
 Deccal  gelecek 
Hazret-i İsa gökten inecek: 
Dabbet-ül-arz çıkacak  ( Hz Musa’nın asası inecek.  Müminlerin yüzleri aklanacak, kâfilerin yüzleri kararacak )
Yecüc ve Mecüc çıkacak 
Duman çıkacak 
Güneş batıdan doğacak 
Ateş çıkacak
Yer batması görülecek
Kâbe yıkılacak

Sonra İsrafil ikinci defa Sur’a üfleyince tüm canlılar yeniden dirilip,  mahşer yerine toplanacak ve haşr başlayacaktır. Mahşer yerinde bütün insanlar toplanıp dünyada yaptıklarından dolayı hesaba çekileceklerdir. Hesap günü olan haşr da her canlı amel defterlerine göre sual edilecekler herkes, kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacak, tüm günahları ve sevapları sual edilecektir.

Bu hesap sonrasında maddi âlemde iken amelleri iyi olanlar cennete, kötü olanlar cehenneme gidecektir.  “İyiler daima izzet, ikram ve mükâfat görecek, oradaki sıkıntı ve ıstıraplardan korunacak; kötüler ise mahşerin her türlü sıkıntı ve ıstıraplarına maruz kalacaklardır. “

Divan ve ozan  şiirinde kıyamet , “kıyâm, kad, kamet, haşr, mahşer, ” kelimeleriyle ele alınmıştır.  

Sevgilisine ulaşamayan âşık sevgilisine kavuşmak için haşre dek bekler. Sevgilisini aşığa  çektirdiklerinin hesabının sorulacağı mahşer günü ile korkutup, razı etmeye çalışır.

Benümle haşre ol kaddi kıyâmet mâyil olmaz mı
Kıyâmet var dimez mi yohsa haşre kâyil olmaz mı Şeyhülislam Yahya Şiirleri

Mahşer-i zulfunde haşr olmağa diller bi-hisab
Sen kıyametsin nişan ol kamet-i bala yeter

Haşrın hesâbını ne bilür cehl-i bî-haber
Gel haşre kâ’il ol ki bu hikmetdedür nazar  / Karakoyunlu Cihanşah ( 15. yy)

Nakd-i dil virdi kıyâmet-kadde eşref ile âl
Cebraîl ögrendi cân hâlini İsrâfîl sûr       Gelibolulu Sun’î (1486- 1534) Hayatı..

İzzet bu lay ki sur-ı İsrafil uy andıra
Geldi sabah-ı haşre ne sah t oldu hab-ı cerh       İzzet Molla


Kıyamet haşre dek beklerim seni
Bu garip gönlümün mihmanı tez gel
Ahu tek çöllerde ağlatma beni
Bu garip gönlümün mihmanı tez gel     Kayıkçı Kul Mustafa Şiirleri

Kıyamet haşre dek gözlerim seni
Bu hasta gönlümün dermanı tez gel
Yad ellerde garip eyleme beni
Eğlenme hubların sultanı tez gel     Gevheri Şiirleri


Mehdi Nedir Kimdir ve Mehdi İle İlgili İnanışlar

 
 

2

5

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar

Selma Çilem

Selma Çilem

6 years ago

Bu güzel paylaşımı okuduğuma memnun oldum elinize sağlık.

Mesut Çimen

Mesut Çimen

6 years ago

Yorumların çoğu benim yorumları gibi kıymetsiz. elimden başkası gelmediğinden Tebrik edip kutluyorum.