Direfş-i Gayvani Gave'nin Önlüğü Sahtiyan Bayrak

04.10.2015

Direfş-i Gayvani: Sahtiyan Bayrak

 

İranlıların meşhur destanı olan  Dahhak destanında Dehhak’ı öldüren DEMİRCİ KAVA’nın

Dehhak’ı öldürüldüğünü simgelediğinden bayrak haline dönüşen kanlı önlüğüdür. ( Geniş bilgi için bkz: DEMİRCİ KAVA GAVE DESTANI- k)

İran Efsanelerinde Zalim Dahhak , Cemşid ü Hurşid ‘itahttan indirmiş, yerine geçmişti. Zerdüşt İblisi Ehrimen ,  Zalim Dehhak’ın omzundan öpmüş ve Dehhak’ın omuzlarından iki yılan çıkmıştı. Dehhak acılar içindeyken İblis Ehrimen Hekim kılığında gelip her iki gencin ve cocuğun başını kestirip beyinlerini omuzlarına sürersen acıların azalır demiş, bu yüzden de Dehhak her gün iki genç veya çocuğun kafasını kestirip beyinlerini omzuna sürmeye başlamıştı. Demirci Gave’nin 17 çocuğunu Dehhak’ın omzundaki yılanlar için kesmişler sıra Gave’nin 18. çocuğuna gelince artık dayanamayan Gave, demirci örsünü sahtiyan önlüğünün (Direfş-i Gayvani) arasına alıp Dehhak’ın karşısına çıktı. Örsü Dehhak’ın başına vurup Dehhak’ı öldürüdü ve Dehhak’ın kanları sahtiyan önlüğe bulaştı. Bunun üzerine aahtiyan önlüğü bir sırığa bağlayıp bayrak gibi sallayarak “ Dehhak öldü “ diye kutlamalara başladılar. [1]

 • Direfş-i Gâveyâni şol deri bayrak ki itmişdür
 • Demirci Gâve Dahhâki anunla eyledi ber-bâd        Tuhfe-i Vehbî

Gâve'nin şu deri bayrağı ki demirci Gâve onunla Dahhâk'ı perişan etmişti

Demirci Gave’nin Dehhak’ı öldürdüğünde giydiği ve  Dehhak’ın kanının bulaştığı bu örtü Dehhak’ın yerine tahta geçen Feridun tarafından  kutsal bir bayrak kabul edilmiş, bu bayrağın her yanı mücevherlere süslenmişti.[2]

Feridun ‘un bu kutsal bayrağı Feridun’dan sonra gelen diğer İran Hükümdarları taarfından da uğurlu kabul edilmiş Hz Ömer’in İranlıları mağlup ederek bu bayrağı ele geçirmesine kadar İran Hükümdarlarının en kutsal kabul ettiği objlerden biri olmuştur. A. Talat Onay’ın kaynak göstermeden verdiği bilgilere göre “Hz Ömer  bu bayrağı Kadisiye Muharebersinde İran Hükümdarı Yezdcert’i yenerek ele geçirmiş, Hz Ömer bu bayrak üzerindeki mücevherleri Arap cengâverlerine taksim etmiştir. “ [3]

 • Acep mi galip olsam hasma bu kuvvetle ey Vehbi
 • Müzerkeş cildi divanım çün direfşi geyvan                  Sünbülzade Vehbi
 • Kametin hem kuşte kılmakta Direşfi Gayvan
 • Ruyet- i mansurunun peşinde daima rakibi       Nedim
 • Başı dururken iki omzunda zülf-i yar
 • Dahhak var lebleri yetime acep güler      Necati Bey

Baı ve İki omzunda yarin zülüfleri gibi iki yılan dururken Dahhak’ın dudakları yetime bir acaip gülüyor.

 • Degşürüp İblîs bir gün sûretin
 • Geldi Dahhâkün katına ol La’în                Ahmedî

“İblis bir gün çehresini değiştirdi. O melun Dahhâk'ın huzuruna çıktı.”

 • Her fenâ ehline bir ser-rişte-i maksûd imiş
 • Mâr-ı magz-âşâmlar kim var imiş Dahhâkte         Hayâli

Fenalık yolunda olan her kişinin bir dileği olduğu gibi Dahhâk'ta da beyin içen yılanlar varmış.”[4]

 • Râyet-keş-i adâlet ü kahr ede
 • Dahhâk-ı zulmü Gâve-i âhengerân gibi          Nâilî

(Sultan Mehmet'in) Adalet ve insaf bayrağı, demirci Gâve'nin Dahhâk'ın zulmünü kahır ettiği gibi kahır etsin[5]

 • Aceb mi ġālib olsam ḫaṣma bu ḳuvvetle ey Vehb
 • Müzerkeş cild-i d/vānım direfş-i Gāvyān/dir    Sünbülzade Vehbi 

FERİDUN GAVE, GEYVANİ, DEHHAK İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR 

KAYNAKÇA

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar